„Wzór na konkurencję” – oferta audytu wzornictwa dla przedsiębiorstw składających wnioski o dofinansowanie

2017-09-01 – 2017-09-30

Akademickie Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, jako wykonawca audytów wzorniczych oraz strategii wzorniczych zaprasza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski wschodniej, do współpracy w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Akademickie Centrum Designu jest strukturą skupiającą wydziały prowadzące kierunek wzornictwa 8 publicznych uczelni artystycznych. Głównym celem działalności ACD jest stałe kreowanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką poprzez realizację wspólnych prac badawczo-rozwojowych i projektowych. Jednocześnie, zadaniem ACD jest także promocja polskich szkół designu, kreowanie polskiego designu oraz promowanie polskiego przemysłu. Siłą ACD jest skupienie w swojej strukturze wszystkich wydziałów prowadzące kierunek wzornictwa na państwowych wyższych uczelniach artystycznych, co daje możliwość czerpania z wielu różnorodnych doświadczeń i tradycji artystycznych.

Dzięki zintegrowaniu wszystkich wydziałów projektowych uczelni państwowych Akademickie Centrum Designu reprezentuje dorobek zarówno studentów jak i wykładowców z wielu obszarów wzornictwa i projektowania. Pod swoimi skrzydłami skupiamy polskie wzornictwo akademickie a jednocześnie dysponujemy specjalistami ze wszystkich dziedzin projektowych. Dzięki temu możemy zapewnić kompleksową ofertę w szerokim zakresie.

Audyt

Przeprowadzamy gruntowną analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału  i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza.

Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą firmy w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście firmy trendów branżowych, analizę potrzeb firmy w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego firmy.

O Działaniu 1.4 „Wzór na konkurencję” – Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – Program Operacyjny Polska Wschodnia ma na celu kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek i zwiększenie ich konkurencyjności.

Dla kogo: Konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski wschodniej (5 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie).

Zakres projektu: Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, a następnie wdrożenie strategii.
Konkurs podzielony jest na etapy.

Etap I

Zakres: Przedsiębiorcy w ramach I Etapu konkursu mogą uzyskać wsparcie na usługi związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego – diagnozy firmy, pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, na podstawie której zostanie opracowana strategia wzornicza.

Co można sfinansować: usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.
Przeprowadzenie audytu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie II Etapu konkursu, w ramach którego następuje wdrożenie strategii wzorniczej, którego końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Etap II

Zakres: Realizacja działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej (opracowanej w Etapie I działania).

Co można sfinansować: usługi doradcze (np. usługi projektowe) oraz zakup urządzeń, maszyn, wartości niematerialnych i prawnych

Maksymalne dofinansowanie: 3 mln zł

Nabór wniosków do Działania 1.4 w 2017 roku.

Rozpoczęcie naboru do I Etapu konkursu zaplanowano na wrzesień 2017, a zakończenie na listopad tego roku.

Najbliższy nabór do II Etapu tegorocznej edycji Wzoru na konkurencję rozpoczął się w czerwcu 2017, a zakończy w maju 2018 roku. Do etapu II mogą przystąpić wyłącznie te firmy, które zakończyły realizację Etapu I.
 
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro ACD
Julia Mrówczyńska-Pałgan
julia.mrowczynska@asp.lodz.pl
tel.: 42 2547 511