Kalendarz wydarzeń

GRUDZIEŃ 2018

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 

wydarzenie

2018-11-21 – 2018-12-14

Bezpłatne warsztaty w Fabryce PESA Bydgoszcz SA

FacebookTwitterEmail
Galeria
 
Rekomendacje

 

Prof. Jolanta Rudzka-Habisiak
Rektor ASP Łódź
x

Rektorzy ośmiu państwowych uczelni artystycznych dostrzegli problem braku wspólnej platformy, która nie tylko monitorowałaby kariery ich absolwentów i pozyskiwała dane dotyczące oczekiwań pracodawców, ale także uwzględniała europejskie oraz światowe tendencje i nowe doświadczenia w kształceniu. Właśnie dlatego pojawiła się inicjatywa powołania Akademickiego Centrum Designu, mającego na celu zintegrowanie wszystki ch wydziałów projektowych szkół państwowych i umocnienie ich pozycji wobec rosnącej konkurencji szkół prywatnych.

Do projektu Akademickiego Centrum Designu przystąpiły Akademie Sztuk Pięknych z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Wrocławia i ze Szczecina oraz Uniwersytet Artystyczny z Poznania.

 

Prof. Ksawery Piwocki
Przewodniczący Rady ACD
Dziekan Wydziału Wzornictwa ASP Warszawa

ACD to centrum, w którym chcemy kumulować edukację kulturalną przeznaczoną dla okolicznych mieszkańców, dla studentów tych uczelni i dla wszystkich w Polsce, którzy mieliby ochotę o designie usłyszeć, nauczyć się designu, przejść ścieżki edukacyjne.

Chcielibyśmy młodszemu pokoleniu, w różnych grupach wiekowych, przybliżyć kulturę, a edukację tak przeprowadzić, aby oprócz tego, że będą mogli próbować swoich sił w designie, mogli zaprzyjaźnić z kulturą jako taką, ze sztukami plastycznymi. Nie ukrywam, że liczymy, iż wśród młodzieży znajdą się przyszli studenci naszych szkół. Chcielibyśmy, aby w przestrzeniach wystawienniczych Centrum zafunkcjonowały wystawy największych artystów europejskich, aby przyjeżdżali tu ludzie, którzy są znani w całym świecie, którzy mogliby prezentować najnowocześniejsze trendy w designie.

 

Piotr Statucki
Kanclerz ASP
x

W Akademickim Centrum Designu znajdują się powierzchnie wystawiennicze, część dedykowana edukacji kulturalnej, a także część hotelowa i restauracyjna. W Centrum są również dwie ścieżki edukacyjne, a uczestnicy warsztatów i szkoleń będą mieli możliwość zaprojektowania komputerowo bądź na rysunku swoich wizji przedmiotów codziennego użytku, następnie wygenerowania opracowanych elementów na komputerze, omówieniu ich z konstruktorami i designerami oraz wykonaniu ich w rzeczywistych wymiarach na maszynach do tego przystosowanych: metodą skrawania, spawania, czy druku 3D.

Jednocześnie na terenie ACD znajdą się dwie przestrzenie wystawiennicze, w których prezentowane będą osiągnięcia z zakresu designu studentów z całej Polski.

Nasi partnerzy