acd1
Rada Programowa ACD
Prof. Ksawery Piwocki
Dziekan Wydziału Wzornictwa ASP Warszawa
Dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz
Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk
Dr hab. Urszula Smaza-Gralak
prof. ASP, Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP Wrocław
Prof. Dariusz Kuźma
Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa UA Poznań
Dr hab. inż. arch. Andrzej Wachowicz
Dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP Łódź
Prof. Maria Dziedzic
Dziekan Wydziału Form Przemysłowych ASP Kraków
Dr Marta Więckowska
Dziekan Wydziału Projektowego ASP Katowice
Prof. dr hab. Kamil Kuskowski
Dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów AS Szczecin
Prof. Sławomir Fijałkowski
Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk
Prof. Marek Owsian
Wydział Architektury i Wzornictwa UA Poznań
Prof. Andrzej Ziębliński
Wydział Form Przemysłowych ASP Kraków
Dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Wydział Projektowy ASP Katowice
Dr hab. Waldemar Wojciechowski
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów AS Szczecin

acd2

Koordynatorzy ACD
Dr Piotr Pacałowski
ASP Katowice
Dr Marta Flisykowska
ASP Gdańsk
Dr hab. Garbriel Palowski
prof. ASP
Dr Marcin Konicki
UA Poznań
Dr Rafał Dobruchowski
ASP Łódź
Barbara Siorek
ASP Kraków
Dr Jerzy Dobrzański
AS Szczecin
Mgr Maciej Stefański
ASP Warszawa
ACD – Akademickie Centrum Designu

Akademickie Centrum Designu jest strukturą skupiającą wydziały prowadzące kierunek wzornictwa 8 publicznych uczelni artystycznych. ACD podlega organizacyjnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Głównym celem działalności ACD jest stałe kreowanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką poprzez realizację wspólnych prac badawczo-rozwojowych i projektowych. Jednocześnie, zadaniem ACD jest także promocja polskich szkół designu, kreowanie polskiego designu oraz promowanie polskiego przemysłu. Jesteśmy przekonani, że ACD stanie się platformą łączącą potencjał naukowy i dydaktyczny, która przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności studiów na kierunkach projektowych w polskich uczelniach artystycznych.

Działania ACD realizowane są w czterech blokach tematycznych

Promocja – propagowanie polskich szkół designu na rynku krajowym oraz na terenie Europy realizowane poprzez:

 • udział w znaczących imprezach targowych i festiwalach
 • wystawy prac pedagogów i studentów
 • e-wydawnictwo i publikacje promujące efekty pracy i sukcesy dydaktyczne
 • galerię designu

 

Edukacja – szeroko pojęta dydaktyka w zakresie design kierowana do szerokiego grona odbiorców realizowana w formie:

 • tras wykładowych czyli cykli wykładów prowadzonych przez uznanych projektantów
 • wykładów otwartych
 • szkoleń tematycznych dla studentów i pedagogów
 • kursów zarządzania designer dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • studiów podyplomowych prowadzonych przez uznanych w Europie projektantów i dydaktyków
 • warsztatów kreatywnego rozwiązywania zadań projektowych
 • wymiany wiedzy i doświadczeń pedagogów uczelni skupionych w Konsorcjum

 

Doradztwo – skierowane do środowiska producentów, realizowane w formie:

 • wsparcia projektowego i doradczego dla firm przy rozwoju nowych produktów
 • tworzenia strategii wdrażania nowych produktów wykreowanych przez studentów
 • design audyt

 

Laboratorium Designu – stawiające sobie za cel realizację wspólnych prac badawczych i wdrożeniowych we współpracy nauki z przemysłem poprzez:

 • prace badawcze dla przemysłu
 • fast prototyping i wdrażanie innowacyjnych prac badawczych
 • realizacja wszelkich prac badawczo-rozwojowych przy współpracy z przemysłem
W skład ACD wchodzą następujące uczelnie

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 60-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w ...
Czytaj Dalej

RDMILPL

RD to polski „tech tank”, zaangażowany w poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań w obszarach: wojskowości, obrony narodowej i transferu technologii. Prowadzi ...
Czytaj Dalej

Technology Applied

TECHNOLOGY APPLIED sp. z o. o. jest spółką produkcyjną świadczącą kompleksowe usługi w zakresie wytwarzania addytywnego części i urządzeń. Znajomość ...
Czytaj Dalej