Detailed offer

Ergonomic research

 • tworzenie założeń ergonomicznych,
 • ocena ergonomiczna produktów, mebli i przestrzeni,
 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy,
 • inne.

Functional research

 • ocena funkcjonalna produktów, mebli i przestrzeni,
 • inne.

Visual research

 • ocena wizualna produktów, mebli i przestrzeni,
 • testy wizualne przy wykorzystaniu okulografu (metoda ilościowa),
 • testy użyteczności interfejsów urządzeń i oprogramowania (metoda jakościowa),
 • analiza danych i opracowywanie raportów.

Expertise

 • opracowywanie informacji dotyczących trendów barwnych w kontekście specyfiki branży,
 • ekspertyzy z zakresu kolorystyki oraz roli barwy w kształtowaniu wizerunku marki,
 • inne.
Completed projects
No posts found.