Detailed offer

Designing corporate identity

  • projekt kompleksowej identyfikacji wizualnej firmy, instytucji, imprezy, przedsięwzięcia,
  • projekt wizualny kampanii reklamowej,
  • projekt grafiki opakowań, rozwiązań systemowych i jednostkowych,
  • projekty druków użytkowych – formularze i druki urzędowe, druki szczególnego przeznaczenia.
Completed projects
No posts found.