Detailed offer

Counseling and consultation

  • szkolenia dla pracowników firm z zakresu wiedzy o barwie,
  • szkolenia dla pracowników firm z zakresu wiedzy o trendach w projektowaniu,
  • organizacja procesu projektowego przy użyciu metod i technik wspomagających projektowanie,
  • doradztwo i konsultacje w zakresie szeroko pojętego projektowania.