Detailed offer

Designing information systems and visual communication

  • projekt kompleksowej informacji w obiektach użyteczności o zróżnicowanym charakterze,
  • projekt kompleksowej informacji w przestrzeni otwartej,
  • systemy informacji miejskiej – informacja w przestrzeni ulicy, systemów komunikacji publicznej itp.,
  • projekt wizualny kampanii publicznej, społecznej,
  • wizualizacja danych,
  • projektowanie interakcji:
    • opracowanie architektury informacji wraz z określeniem możliwych ścieżek użytkowych,
    • weryfikacja i korekta ścieżek poruszania się po projektowanym środowisku na podstawie opracowanych danych,
Completed projects
No posts found.